Zjazd absolwentów 2006

To już III Zjazd.

Przypomnijmy, że pierwszy, dla klas maturalnych, odbył się w 2001 roku, drugi - dla szkoły zawodowej - w 2003. Aby zwiększyć zainteresowanie, organizatorzy podjęli decyzję, by w tym roku połączyć wszystkie typy szkół. Przygotowania trwały już od kilku miesięcy. Warto wspomnieć, że organizacją Zjazdu zajęło się Stowarzyszenie Absolwentów ZSZ, którego trzon stanowi Zarząd: Andrzej Lisiecki (prezes honorowy), Hanna Kotlińska (prezes), Janusz Mrozkowiak (wiceprezes), Karolina Górna (sekretarz), Andrzej Patalas (skarbnik), Monika Struzik, Roman Ceglarek, Sławomir Piela, Tomasz Helbin. Koniecznie należy zaznaczyć, że w przygotowania włączył się Dyrektor Szkoły Tadeusz Śnita, który z tej okazji zadecydował o wybudowaniu na dziedzińcu niezwykle przydatnej sceny, oraz oczywiście pomogli nauczyciele.
Niestety, tradycja zjazdów nie zakorzeniła się jeszcze na dobre w świadomości absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych, gdyż i w tym roku nie przybyło tulu uczestników, ilu zapowiedziało się wcześniej, tzn. na otwarcie o godzinie 15:00 pojawiło się około 180 osób.

Uroczysty apel otworzył Zespół Pieśni i Tańca "Kębłowo" prezentując się w specjalnie przygotowanym programie z okazji Festiwalu Folklorystycznego w Dąbrówce.

Po występie wprowadzono sztandar na znak, iż rozpoczęła się część oficjalna. Jako pierwszy głos zabrał Janusz Mrozkowiak, który w kilku zdaniach przedstawił ideę Zjazdu oraz omówił działalność Stowarzyszenia.

Następnie w swym przemówieniu Dyrektor Szkoły podkreślał znaczenie naszej placówki w życiu regionu oraz przypomniał co ważniejsze daty z jej kilkudziesięcioletniego rozwoju. Następny mówca - Starosta Wolsztyński Ryszard Kurp - wręczył na ręce Tadeusza Śnity i Ludmiły Filipowskiej odznaczenie dla Zespołu Szkół Zawodowych: "Zasłużony dla Powiatu Wolsztyńskiego". Tytuł ten został przyznany przez Radę Powiatu Wolsztyńskiego na podstawie wniosku Stowarzyszenia Absolwentów.

Głos zabrał jeszcze Burmistrz Wolsztynian Andrzej Rogozinski, który mówił o zatrudnianiu naszych absolwentów w gminie Wolsztyn. Na koniec kilka słów powiedział były Dyrektor Ludwik Bogielczyk,

a czasy uczniowskie wspominał absolwent 1976 roku - Janusz Polkowski.

Uroczysty apel zakończony został występem szkolnego zespołu pomponistek oraz koncertem kwartetu akordeonowego ze Szkoły Muzycznej.
Teraz nastąpiła część najbardziej oczekiwana, czyli spotkania w klasach. Wielu z byłych uczniów przeniosło się na dziedziniec, gdyż pogoda tego dnia niezwykle sprzyjała, i pod wcześniej przygotowanymi parasolami szukało chłodu. Rozmowy trwały do wieczora, tym bardziej, że pojawili sie dodatkowi goście, którzy z powodu pracy zawodowej bądź sesji egzaminacyjnej nie mogli przyjechać na wcześniejszą uroczystość.

Około godziny 18:00 pojawił się zespół, który rozbawionym absolwentom przygrywał aż do północy. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że impreza się udała i obiecali nie zawieść na następnym Zjeździe... w 2011 roku.