Odbiór wyników egzaminów maturalnych

Świadectwa dojrzałości i wyniki egzaminu maturalnego absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych będą wydawane w szkole od 12.08.2020 (środa) w godzinach 8.30 – 10.30 oraz 13.00 – 15.00. W dniu 11 sierpnia wyniki egzaminu maturalnego można sprawdzić na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu  uczniowie.oke.poznan.pl.

Proszę pamiętać o obowiązujących zasadach sanitarnych w budynkach zamkniętych: dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły, konieczność zakrywania nosa i ust, zachowanie dystansu społecznego oraz posiadanie własnego długopisu. Jeśli absolwent nie może  odebrać wyników osobiście, zostaną one wydane osobom posiadającym pisemne upoważnienie.