Krwiodawstwo z Zespole Szkół Zawodowych

W dniu 13 marca 2018 w Zespole Szkół Zawodowych odbył się wykład dotyczący krwiodawstwa. Pan Michał Sokołowski przedstawiciel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu wyczerpująco referował na temat grup i składników krwi, warunków jakie muszą spełnić potencjalni dawcy oraz jak przebiega rejestracja w Banku Dawców Szpiku i na czym polega przekazanie komórek macierzystych szpiku osobie chorej na białaczkę.

W prelekcji uczestniczyło ponad 300 uczniów podzielonych na dwie grupy, około 50 osób zgłosiło gotowość oddania krwi w ramach planowanej w dniu 20.03.18 akcji krwiodawstwa przeprowadzanej w naszej szkole.

Osoby zainteresowane udziałem w akcji serdecznie zapraszamy.