Wydarzenia

Akcja Krwiodawstwa

W akcji krwiodawstwa zorganizowanej w Zespole Szkół Zawodowych, w dniu 20.03.2018 łącznie 35 osób oddało krew. Udało się zgromadzić prawie 16 litrów tego życiodajnego płynu.

Rekolekcje w ZSZ

Rekolekcje w ZSZ

Temat: "Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym"

Czas: 26.03.2018 - 28.03.2018r.

Miejsce:

aula szkolna (poniedziałek i wtorek), 
Kościoł Wniebowstąpienia Pańskiego (środa).

Bez ekranu?

Etap 1 - Marzenie
Etap 2 - Rzeczywistość
Etap 3 - Metoda


BEZEKRANU.zszwolsztyn.pl


Krwiodawstwo z Zespole Szkół Zawodowych

W dniu 13 marca 2018 w Zespole Szkół Zawodowych odbył się wykład dotyczący krwiodawstwa. Pan Michał Sokołowski przedstawiciel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu wyczerpująco referował na temat grup i składników krwi, warunków jakie muszą spełnić potencjalni dawcy oraz jak przebiega rejestracja w Banku Dawców Szpiku i na czym polega przekazanie komórek macierzystych szpiku osobie chorej na białaczkę.

Uczniowie ZSZ na obchodach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

W piątek 2 marca br. reprezentacja naszej szkoły udała się na Uniwersytet Zielonogórski na obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Zaproszeni uczniowie, przez Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego (oddział w Zielonej Górze) i Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego...

Żywieniowcy z ZSZ w Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych

Dnia 02-03-2018 odbyła się wycieczka dydaktyczna z grupą technologów żywności (klasa 3 HT) do Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku pod Sulechowem celem wycieczki było zapoznanie się z metodami produkcji oraz analizy produktów spożywczych. Dodatkowo grupa mogła skorzystać z laboratorium Uniwersytetu Zielonogórskiego w Kalsku w celu...

Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych „TROPEM WILCZYM”

Tropem wilczymW dniu 4 marca 2018 r. mieszkańcy Wolsztyna uczcili pamięć Żołnierzy Wyklętych biegami na dystansie 1963 m i 5 km. Na starcie imprezy stanęło stu pięćdziesięciu biegaczy. Wśród biegaczy nie zabrakło również licznej reprezentacji uczniów naszej szkoły

Akcja Honorowego Krwiodawstwa

Zachęcamy wszystkie zdrowe, pełnoletnie osoby do udziału w Akcji Honorowego Krwiodawstwa, która odbędzie się w dniu 20.03.2018 (wtorek). Będzie można również oddać próbkę krwi w celu rejestracji w Banku Dawców Szpiku. Uczniowie uczestniczą w akcji według grafiku, (prosimy o wcześniejsze poinformowanie wychowawcy klasy).

Najlepszy cukiernik, najlepszy kucharz

Uczennice klasy 3kp w zawodzie kucharz i cukiernik w składzie Aleksandra Lepka, Jagoda Skrzypczak i Martyna Wieczorek reprezentowały naszą szkołę w etapie wojewódzkim XXIII Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz oraz w I Ogólnopolskim Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz.

Informacja o opłatach za egzamin maturalny dla absolwentów z lat ubiegłych

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że zgodnie z art. 44zzq ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 2198 ze zm.) i § 78 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego

Spot, slogan, logo, czyli o międzynarodowym żargonie reklamy

W ostatnią środę uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich technikum wzięli udział w interdyscyplinarnej otwartej lekcji pt. Spot, slogan, logo, czyli o międzynarodowym żargonie reklamy. Zajęcia prowadziła Pani Urszula Majdańska-Wachowicz, nauczycielka języka angielskiego, doradca metodyczny z Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Głogowie....

Lekcja pokazała korelację pomiędzy językiem obcym, językiem obcym specjalistycznym, przedmiotami zawodowymi i...

Nauczyciel na medal 2017

W piątek 8 grudnia 2017 r. miał miejsce w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu wielki finał akcji Nauczyciel na Medal. Zdobywcy tego zaszczytnego tytułu i Laureaci plebiscytu odebrali z rąk wojewody Wielkopolskiego  pamiątkowe medale i nagrody podczas uroczystego Wielkopolskiego Kongresu Edukacyjnego. Do konkursu zostało zgłoszonych 1500 nauczycieli. Wśród finalistów znalazła się Iwona Cholewa, która z rąk wojewody odebrała...

Projekt Global Volunteer

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych, dzięki współpracy z poznańskim biurem AIESEC, realizowali projekt Global Volunteer.  AIESEC to międzynarodowa organizacja studencka organizująca wymiany i praktyki zagraniczne.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla najzdolniejszych uczniów

Dnia 30 listopada 2017 r. najzdolniejsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego otrzymali z rąk wojewody Zbigniewa Hoffmanna stypendia Prezesa Rady Ministrów. Gratulacje i życzenia dalszej wytrwałości w nauce złożyli wraz z wojewodą, wielkopolski kurator oświaty Elżbieta Leszczyńska oraz wicekurator Krzysztof Błaszczyk. Wśród wyróżnionych stypendium osób znalazła się Patrycja Surma (4EH tech)

Strony

Subscribe to RSS - Wydarzenia