Lekcja geografii w Wielkopolskim Parku Narodowym

ZSZ w Wielkopolskim Parku Narodowym

1 czerwca, w Dzień Dziecka klasy rozszerzające geografię – 2L1 i 2E brały udział w zajęciach terenowych odbywających się w Wielkopolskim Parku Narodowym.

Zajęcia rozpoczęły się na Osowej Górze, najwyższym wzniesieniu WPN stanowiącym kulminacje moreny czołowej. Uczniowie mogli zapoznać się z budową geologiczną i ukształtowaniem terenu regionu oraz podziwiać malowniczy krajobraz polodowcowy z wieży widokowej. Następnie młodzież wraz z opiekunami wędrowała ścieżkami parku, odkrywając zadziwiające walory przyrodnicze. Młodzi adepci geografii poznali niezwykłą historię głazów narzutowych, przywleczonych do Polski przez lądolód ze Szwecji, genezę jezior polodowcowych, w tym eworsyjnego Jeziora Kociołek oraz historię powstawania torfowisk. Dowiedzieli się, jak długotrwałym procesem jest tworzenie się gleby, obserwując profil gleby brunatnej. W stacji ekologicznej w Jeziorach uczniowie wcielili się w rolę synoptyków, poznając przyrządy pomiarowe w ogródku meteorologicznym oraz elementy pogody. Zajęcia zostały zakończone zwiedzaniem muzeum przyrodniczego i wspólnym ogniskiem.