24. Finał WOŚP - Mierzymy wysoko!

Gra na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów.

 

10 stycznia 2016 roku wolontariusze naszej szkoły wzięli udział w zbiórce publicznej Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

Tegoroczna zbiórka przeznaczona zostanie na zakup urządzeń medycznych  dla odziałów pedriatycznych i zapewnienie godnej opieki medycznej dla seniorów.  

 

WSZYSTKIM WOLONTARIUSZOM ZA ZAANGAŻOWANIE I WYTRWAŁOŚĆ Z SERCA DZIĘKUJEMY:
Organizator i opiekun wolontariuszy
Alicja Bartkowiak
Lidia Żok