Wolontariat

Wolontariusze!

5 grudnia jest Międzynarodowym Dniem Wolontariusza.

Wolontariat

AKCYJNE SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU „SŁOŃCE”
Wolontariat jest niewątpliwie alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia. Stwarza okazję do budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego przez młodzież.

Subscribe to RSS - Wolontariat