"Wolni i suwerenni. Pokolenie wolności."

W poniedziałek, 17 września 2018 r. gościliśmy na spotkaniu w szkolnej auli profesora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dr. hab. Grzegorza Łęcickiego. Pan profesor przyjechał do Wolsztyna na zaproszenie redakcji „Głosu Wolsztyńskiego” i Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Podczas spotkania zostali zaprezentowani pisarz Roman Brandstaetter i ks. Zdzisław Peszkowski, a inspiracją do ich przemyśleń była twórczość oraz wartości, którymi żyli – religia, patriotyzm, wychowanie ku wolności.

W wykładzie uczestniczyli uczniowie klas czwartych technikum, a widownię swoją obecnością zaszczyciły również – prezes Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera – pani Aleksandra Wyganowska i redaktor naczelna „Głosu Wolsztyńskiego” – pani Anna Grudziecka - Domagalska. Uczniowie za spotkanie podziękowali gościom kwiatami i gromkimi brawami.