Umowa z Politechniką Poznańską

W dniu 28.11.2013 r. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o współpracy w ramach projektu „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”, pomiędzy Politechniką Poznańską, którą reprezentował rektor prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski, a Zespołem Szkół Zawodowych w Wolsztynie, który reprezentował dyrektor Andrzej Wawrzynowicz. W ramach podpisanej umowy uczniowie klas Technikum mają możliwość korzystania z Wielkopolskiego Systemu Doradztwa Edukacyjno Zawodowego, systemu e-lerningu, organizowania praktyk i staży oraz realizacji praktyk w laboratoriach. Szczególne znaczenie ma możliwość realizowania praktyk w specjalnie stworzonych na potrzeby projektu laboratoriach, gdzie uczniowie będą mieli możliwość poznania i zdobycia praktycznych umiejętności na najnowocześniejszych stanowiskach w takich zawodach jak: technik ekonomista, technik handlowiec, technik mechatronik, technik informatyk, technik logistyk.

W tym samym dniu, w godzinach popołudniowych, zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Poznańskim Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej, reprezentowanym przez Lucynę Białk-Cieślak – dyrektora PCEUiP a Zespołem Szkół Zawodowych, reprezentowanym przez Andrzeja Wawrzynowicza – dyrektora szkoły. Porozumienie to dotyczy szeroko pojętej współpracy szkoły z PCEUiP w zakresie realizacji projektów współfinansowanych przez UE ukierunkowanych na podnoszenie kwalifikacji uczniów i pracowników, realizację praktyk zawodowych dla uczniów szkoły oraz realizację usług szkoleniowych.

Te dwa wydarzenia stanowią ciąg kolejnych istotnych wydarzeń związanych ze staraniami dyrekcji szkoły oraz władz powiatu, jako organu prowadzącego, w proces podnoszenia jakości kształcenia zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych. Są też odzwierciedleniem popularyzowania kształcenia zawodowego i podnoszenia jego jakości.