„Tworzymy narzędzia sukcesu”

Andrzej Wawrzynowicz, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie, odebrał z rąk Marzeny Wodzińskiej, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz prof. dr hab. inż. Joanny Józefowskiej, Prorektor ds. nauki Politechniki Poznańskiej, podziękowania za udział szkoły w projekcie „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”. Wolsztyńskie technikum było jedną z 70 szkół biorących udział w największym projekcie edukacyjnym wspierającym kształcenie zawodowe w naszym województwie. 

 

 

„Tworzymy narzędzia sukcesu” – pod takim hasłem przebiegała uroczysta gala podsumowująca trzyletni projekt „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”. Spotkanie, które odbyło się 9 czerwca 2015 roku w Collegium Da Vinci,  otworzyła Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 

 

W ramach „Czasu zawodowców” uczniowie ponad połowy wielkopolskich techników otrzymali internetowy system łączący ich z pracodawcami, nowoczesne laboratoria praktyk na Politechnice Poznańskiej, wsparcie w poszukiwaniu praktyk zawodowych oraz program płatnych staży dla najlepszych, a także wdrożenie kształcenia modułowego oraz zajęć e learningowych w szkołach.

 

„System Zawodowcy” – tak nazywa się platforma, która zrewolucjonizowała poszukiwanie praktyk, stażu i pracy w Wielkopolsce. Uczniowie techników i szkół zawodowych wypełniają wirtualne CV: w oparciu o podany zestaw kompetencji określają posiadane kwalifikacje oraz umiejętności miękkie. Tym samym zestawem posługują się przedsiębiorcy podczas tworzenia oferty dla uczniów i absolwentów. Dzięki temu system automatycznie wskazuje pracodawcy, który uczeń w regionie spełnia najwięcej jego wymagań.

 

Drugim flagowym elementem projektu, którego celem było przybliżenie uczniom techników rynku pracy, była organizacja praktyk zawodowych. Klasy uczące się jednego z sześciu najpopularniejszych zawodów – informatyki, mechatroniki, logistyki, ekonomii, handlu i organizacji reklamy – miały szansę zamienić tydzień praktyk w szkole na naukę w laboratoriach Politechniki Poznańskiej stworzonych specjalnie na cele projektu.
Dzień zajęć podczas praktyk został zaplanowany tak, by przypominał ośmiogodzinny dzień pracy. Pod okiem doświadczonych w swoich branżach praktyków, uczniowie samodzielnie wykonywali zadania, które w przyszłości będą kluczowe dla ich zawodów.

 

Obok bezpośredniego wpływu na rynek pracy, „Czas zawodowców” spełnia cele stricte edukacyjne. Oferuje uczniom platformę e-learningową, która zawiera kursy w zakresie sześciu zawodów wybranych przez projekt. Z platformy korzystają zarówno uczniowie po zajęciach szkolnych w ramach samokształcenia, jak i nauczyciele w trakcie lekcji, gdy chcą odejść od podręcznikowego schematu uczenia. Wszystko po to, by szkolnictwo zawodowe było nowoczesne i błyskawicznie dostosowywało się do panujących warunków na rynku pracy.
Dodatkowym wsparciem dla uczniów są wprowadzone do szkół zmiany w nauczaniu zawodu. W 35 szkołach w Wielkopolsce wdrożono nowy sposób edukacji. W odróżnieniu od tradycyjnej nauki opierającej się o przedmioty ze sztywnym zakresie wiedzy, zagadnienia są przedstawiane uczniom w modułach. Zostały zaprojektowane dzięki diagnozie potrzeb w kształceniu zawodowym. Z kształcenia modułowego skorzystało niemalże 2 tysiące uczniów.

 

Położenia nacisku na rozwój techników i szkół zawodowych wynika nie tylko z wzrastającego zapotrzebowania na fachowców, ale także z ambicji młodzieży.