Technik robót wykończeniowych w budownictwie

Uczeń kształcący się w zawodzie technik robót wykończeniowych  w budownictwie zdobywa wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
 • montażu, użytkowania i demontażu rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót wykończeniowych;
 • koordynowania prac związanych z wykonywaniem budowlanych robót wykończeniowych;
 • organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych;
 • sporządzania kosztorysów na roboty wykończeniowe w budownictwie.

 Technik robót wykończeniowych ma możliwość zatrudnienia w:

 • przedsiębiorstwach budowlanych;
 • firmach remontowo – wykończeniowych,
 • biurach projektowych,
 • urzędach administracji państwowej i samorządowej;
 • nadzorze budowlanym;
 • może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych;
tag: