Technik logistyk

Absolwent będzie umiał:

Stosować zasady logistyki w gospodarce,
Planować, organizować, realizować i kontrolować wykonanie zadań logistycznych różnymi środkami transportu,
Posługiwać się aktami Prawnami i normami dotyczącymi transportu z uwzględnieniem przewozu materiałów niebezpiecznych i zwierząt,
Planować i organizować prace magazynu,
Dobierać środki transportu wewnątrzzakładowego,
Obliczać koszty usług logistycznych,
Stosować systemy identyfikacji towarów (np. kody kreskowe) oraz systemy ich oznaczania,
Organizować i realizować usługi recyklingowe,
Organizować przewozy osób w komunikacji publicznej,
Opracowywać rozkłady jazdy komunikacji miejskiej, międzymiastowej i regionalnej,
Kalkulować ceny na usługi logistyczne,
Korzystać ze specjalistycznego oprogramowania w zakresie niezbędnym do wykonywania zadać zawodowych,
Posługiwać się dwoma językami obcymi w zakresie niezbędnym do wykonania zadań zawodowych 

Absolwent może podjąć pracę jako:

- Specjalista ds. transportu i spedycji
- Specjalista ds. zaopatrzenia i zakupów
- Specjalista ds. planowania produkcji
- Specjalista ds. celnych i transportu międzynarodowego
- Specjalista ds. handlu elektronicznego
- Specjalista ds. obsługi klienta
- Operator systemów informatycznych w logistyce
- Specjalista ds. gospodarki odpadami
- Specjalista ds. logistyki miejskich usług infrastruktury
- Planista wysyłek i dostaw
- Specjalista ds. zarządzania zapasami i planowania przepływów materiałowych
- Specjalista ds. gospodarki materiałowej
- Specjalista ds. sprzedaży i prognozowania popytu
- Specjalista ds. zamówień

Dowiedz się więcej o techniku logistyku w ZSZ Wolsztyn.