Pedagog

WYPRAWKA SZKOLNA - przypomnienie

WYPRAWKA SZKOLNA 2019

PODSTAWA PRAWNA:

1) art. 90 u. ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r., poz. 1457, 1560,1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 761);

2) Uchwała Rady Ministrów Nr 60/2019 z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”;

Pedagog

                                                            „Nie porzucaj nadzieje,
                                                         Jakoć się kolwiek dzieje:
                                                Bo nie już słońce ostatnie zachodzi,

Subscribe to RSS - Pedagog