Szkoła Branżowa I Stopnia

Szkoła Branżowa I Stopnia

  • Cukiernik
  • Kucharz
  • Fryzjer
  • Mechanik pojazdów samochodowych
  • Sprzedawca
  • Stolarz
  • Oddziały wielozawodowe

Umożliwia zdobycie zawodu i tytułu czeladnika. Po ukończeniu szkoły zawodowej istnieje możliwość dalszego kształcenia na kursach kwalifikacyjnych, w Szkole Branżowej I Stopnia lub w Liceach dla Dorosłych.

Szkoła Branżowa Specjalna I Stopnia

  • Cukiernik
  • Piekarz
  • Ślusarz

Umożliwia zdobycie zawodu i tytułu czeladnika. Po ukończeniu szkoły zawodowej istnieje możliwość dalszego kształcenia na kursach kwalifikacyjnychw Szkole Branżowej I Stopnia lub w Liceach dla Dorosłych.

tag: