SZCZEPIENIA COVID-19 DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU – FORMULARZ

Szanowni Instruktorzy Praktycznej Nauki Zawodu uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia im. Marcina Rożka w Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie!

 

Od dnia dzisiejszego 8.02.2021 do 10.02.2021 do godz. 13:00 Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, mogą zgłaszać się na szczepienie COVID 19 przez Dyrektora Szkoły, do której oddelegowany jest uczeń Branżowej Szkoła I Stopnia. 

Nie będzie możliwe rejestrowanie nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu w wieku 60 lat i więcej, czyli urodzonych przed 1962 r.

Szczegółowe informacje w tej sprawie można przeczytać na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki, link podajemy poniżej: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepimysie–w-drugim-tygodniu-lutego-rozpoczynamy-szczepienia-nauczycieli

Zgłoszenie instruktorów praktycznej nauki zawodu do szczepienia będzie możliwe tylko do 10 lutego br. do godziny 13:00. 

 

UWAGA!

1. Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, których zakłady pracy (firmy) nie są zrzeszone w Cechu zgłaszają chęć przystąpienia do szczepienia bezpośrednio do Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie poprzez:

formularz: zszwolsztyn.pl/szczepimysie-form

lub pod numerem telefonu: 68 384 21 30.

 

2. Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, których zakłady pracy (firmy) zrzeszone w Cechu zgłaszają chęć przystąpienia do szczepienia w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych w Wolsztynie osobiście lub telefonicznie pod numerem: 789 338 013 do dnia 09.02.2021 r. do godz. 10:00.