Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla najzdolniejszych uczniów

Dnia 30 listopada 2017 r. najzdolniejsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego otrzymali z rąk wojewody Zbigniewa Hoffmanna stypendia Prezesa Rady Ministrów. Gratulacje i życzenia dalszej wytrwałości w nauce złożyli wraz z wojewodą, wielkopolski kurator oświaty Elżbieta Leszczyńska oraz wicekurator Krzysztof Błaszczyk.
W tym roku szkolnym premier Beata Szydło przyznała 308 stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Wielkopolski. Wśród nich, aż 273 ma średnią ocen 5,0 i powyżej, w tym 3 uczennice z średnią 6,0.
Wśród wyróżnionych stypendium osób znalazła się Patrycja Surma (4EH tech)
Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem (średnia od 4,75), uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen. Może je otrzymać także uczeń, który wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Jest wypłacane ze środków budżetu państwa.