Spotkanie samokształceniowe

17 maja 2011 roku o godz. 1000 w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie odbyło się spotkanie samokształceniowe dla nauczycieli-bibliotekarzy ze szkół powiatu wolsztyńskiego. Organizatorem konferencji była Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Wolsztynie. Współorganizatorem była biblioteka szkolna przy Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie . Kierownik filii biblioteki w Wolsztynie pani Anna Ciesielska przywitała wszystkich uczestników i przedstawiła porządek konferencji.