Skierowania na badania lekarskie

Skierowania na badania lekarskie:

Jeśli w zestawieniu nie ma skierowania z wybranym przez Ciebie zawodem, należy zgłosić się w sekretariacie szkoły. 
Wykaz jednostek badających: zobacz