RODO

Klauzula informacyjna dla uczniów - plik pdf

Klauzula informacyjna dla kandydatów (nabór uczniów) - plik pdf

Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy - plik pdf

Klauzula informacyjna dla umów-zleceń, umów o dzieło oraz z kontrahentami (osobami z bazy CEIDG) - plik pdf