Rekrutacja

Listy kandydatów przyjętych do klas pierwszych w ZSZ w Wolsztynie

Szkolna Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do klas pierwszych Technikum oraz Branżowej Szkoły 
I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie na rok szkolny 2020/2021.

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021

TERMINARZ REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WOLSZTYNIE
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem...

RODO

Klauzula informacyjna dla uczniów - plik pdf

Klauzula informacyjna dla kandydatów (nabór uczniów) - plik pdf

Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy - plik pdf

Otwieramy drzwi!

Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie
zaprasza na dni otwarte
w dniu 3 kwietnia 2020 r.

 

Podania

Podania o przyjęcie do Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie:

Prosimy o dwustronne wydrukowanie formularza.

Skierowania na badania lekarskie

Skierowania na badania lekarskie dla kandydatów - 2020/2021:

Jeśli w zestawieniu nie ma skierowania z wybranym przez Ciebie zawodem, należy zgłosić się w sekretariacie szkoły. 
Wykaz jednostek badających: zobacz

 

Subscribe to RSS - Rekrutacja