Regulamin rekrutacji

REGULAMIN SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ
w Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie w roku szkolnym 2019/2020