Psycholog

 

 

    mgr psych. Daniel Naskrent

   daniel.naskrent@zszwolsztyn.net

 

GODZINY PRACY  PSYCHOLOGA w roku szkolnym 2020/2021:

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

800-1300

1100-1500

1130-1530

800-1200

1000-1500

 


PSYCHOLOG  SZKOLNY  ZAPRASZA

Każdy z nas od czasu do czasu potrzebuje pomocy. Czasem problemy, jakie nas dotykają, okazują się przewyższać nasze siły, wiedzę, możliwości. Czasem też potrzebne jest po prostu „spojrzenie z boku” na siebie, swoją rodzinę, sytuację domową, swych bliskich, rówieśników. Warto wtedy skorzystać z pomocy psychologa.
 

Kto może korzystać z pomocy psychologa szkolnego?

 •      wszyscy uczniowie naszej szkoły,

 •      rodzice uczniów,

 •      nauczyciele.

Z jakiego problemami można się zgłaszać?

 •          trudności w nauce: problemy z czytaniem i pisaniem, z poprawną pisownią, uczeniem się, pełnym wykazywaniem się swoimi wiadomościami w szkole, dysleksja, niechęć do szkoły i do nauki, stres szkolny;

 •          problemy emocjonalne i osobowościowe: lękliwość, nieśmiałość, zahamowania, nadpobudliwość, napady gniewu, trudności z wyrażaniem swoich emocji, niska samoocena;

 •          powtarzające się objawy somatyczne: bóle głowy, bóle brzucha, biegunki, wymioty, duszności, zaburzenia snu i łaknienia;

 •          niewłaściwe zachowania: agresywność, wycofywanie się, konfliktowość, problemy w relacjach rówieśniczych, lekceważenie poleceń rodziców i nauczycieli, niechęć chodzenia do szkoły (wagary);

 •          sytuacje kryzysowe: śmierć kogoś bliskiego, rozwód rodziców, wyjazd rodziców za granicę; choroba własna lub kogoś w rodzinie (w tym choroba alkoholowa), wypadek, przeprowadzka, doświadczenie przemocy rodzinnej lub rówieśniczej, zakończenie przyjaźni;

 •        problemy zdrowotne i niepełnosprawność rzutująca na funkcjonowanie w szkole i w domu.
   

Jakich form pomocy można oczekiwać?

 •          badanie diagnostyczne: psychologiczne, neuropsychologiczne, inteligencji i możliwości intelektualnych;

 •         konsultacja, rozmowa, udzielenie porady;

 •         terapia indywidualna;

 •         terapia grupowa;

 •         terapia rodzinna.

    
Jak korzystać z pomocy psychologa?

 •          umówić się osobiście w godzinach pracy psychologa na konkretny termin wizyty;

 •           skontaktować się przez e-mail korzystając z adresu: daniel.naskrent@zszwolsztyn.net