Przygoda z przyrodą

21 i 22 października 30 uczniów klas pierwszych ZSZ weźmie udział w zięciach terenowych w ramach projektu „Przygoda z przyrodą - Wielkopolski Park Narodowy laboratorium badawczym Młodego Odkrywcy” finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. Zajęcia odbędą się na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego w Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach.

Młodzież będzie miała możliwość praktycznego zapoznania się zagadnieniami z zakresu geografii i biologii, między innymi: formami polodowcowymi, posługiwania się mapą topograficzną, rozpoznawania runa i dendrofauny oraz poznanie bioróżnorodności WPN. Warsztaty zostaną zakończone wizytą w muzeum przyrodniczym Wielopolskiego Parku Narodowego. Druga tura zajęć pod hasłem „Wiosenne spotkanie z przyrodą WPN” odbędzie się wiosną 2020 roku.

Przygoda z przyrodą