Przetarg - Przebudowa powierzchni boiska szkolnego oraz terenu wokół wraz z odwodnieniem

Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1579, z późn. zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Przebudowa powierzchni boiska szkolnego oraz terenu wokół wraz z odwodnieniem w Zespole Szkół Zawodowych”.

SZCZEGÓŁY POSTĘPOWANIA