Czas zawodowców

Od września ZSZ w Wolsztynie uczestniczy w projekcie systemowym „Czas zawodowców. Wielkopolskie kształcenie zawodowe”. Jednym z działań mających na celu rozwijanie kluczowych kompetencji zawodowych naszych uczniów jest ich udział w projektowych zajęciach pozalekcyjnych. Uczniowie czterech klas pierwszych zostali podzieleni na małe kilkuosobowe grupy.

Technik informatyk

Grupa I - przygotowuje interaktywny film przygodowy

Grupa II - tworzy gry komputerowe

Grupa II - nagrywa film o szkole

Grupa IV - projekt "Porównanie technik otrzymywania obrazu analogowo i cyfrowo na różnych mediach"

Technik mechatronik

Grupa I - wykonuje model układu sterowania hydraulicznego

GrupaII - wykonuje model dźwigu sterowanego elektrycznie

Grupa III - wykonuje model układu pneumatycznego

Technik handlowiec

Grupa I - "Wsparcie sprzedaży przez artystyczną aranżację przestrzeni sklepowej"

Grupa II - ustala stopień wykorzystania Internetu do zakupu towarów przez uczniów ZSZ w Wolsztynie poprzez przeprowadzenie, opracowanie i prezentację wyników badania statystycznego

Technik ekonomista

Grupa I realizuje projekt: "Samozatrudnienie-szansa czy konieczność?"

Grupa II - "Szukanie pracy i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej".

Grupa III - Zachowanie w sytuacjach biznesowych