Program POWER

Przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu  POWER, Zespół Szkół Zawodowych realizuje projekt pt„Inwestuj w siebie – rozwijaj swoje talenty”. Program obejmuje dwutygodniowy staż/praktykę w Zakładzie Promowania Kształcenia  Zawodowego we Frankfurcie nad Odrą ( Niemcy) – www.bfw-bb.de. 
Terminy odbywania praktyk:

kucharz oraz technik technologii żywności od 27 listopada do 10 grudnia 2016r.

mechanik pojazdów samochodowych oraz technik mechatronik od 28 maja do 10 czerwca 2017r. 

Staż jest w całości finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu POWER, dlatego żaden z uczestników nie ponosi jakichkolwiek kosztów związanych z podróżą, zakwaterowaniem, szkoleniem i ubezpieczeniem. Uczniowie poprzez uczestnictwo w stażu/praktyce zdobędą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje niezbędne w kolejnych etapach drogi zawodowej.  Każdy uczestnik stażu otrzyma Europejski Certyfikat Europass, potwierdzający zdobyte kwalifikacje. Uczestnicy stażu zostaną ubezpieczeni i zostanie im zapewniona 24-godzinna opieka podczas podróży i w miejscu odbywania stażu. Przewidywana liczba uczestników praktyki w Niemczech wynosi 16 osób na jeden dwutygodniowy cykl szkoleniowy. Podczas trwania stażu i po jego  zakończeniu uczestnikom zostanie wypłacone kieszonkowe. 

Zgłoszenia przyjmowane będą w sekretariacie szkoły lub u koordynatora projektu.

Pobierz regulamin kryteriów naboru i zasad rekrutacji do projektu POWER: warunki, regulamin, formularz zgłoszeniowy.