Wizyta uczestników projektu POWER w ZSRiT w Powodowie

W styczniu i lutym 2018 uczestnicy projektu ,, Inwestuj w siebie – rozwijaj swoje talenty'' zaprezentowali zrealizowane we Frankfurcie i w Brandenburgu staże oraz pochwalili się nabytymi kompetencjami i zdobytym doświadczeniem oraz podzielili się nabytą wiedzą . Wspomnieli również o atrakcjach czasu wolnego.

Prezentacja przedstawiona w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych cieszyła się wielkim zainteresowaniem tamtejszej młodzieży. Zadawano dużo pytań - najczęściej, "Jak można wyjechać na praktyki zagraniczne?” , „Jak wyglądają zajęcia praktyczne?”, „W jaki sposób jest organizowany czas wolny?”, „Ile można zarobić?” W prezentacji uczestniczyła młodzież klas drugich i trzecich.