POWER - Inwestuj w siebie - zdobywaj nowe doświadczenia. Staże zagraniczne dla technikum budownictwa.

Aktualnie przygotowujemy staż dla 12 uczestników w zawodzie technik budownictwa, który odbędzie się we Frankfurcie nad Odrą. POWER - realizowany jest przy pełnym wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zespół Szkół Zawodowych prowadzi projekt pt „Inwestuj w siebie – zdobywaj nowe doświadczenia”. Program obejmuje trzytygodniowy staż/praktykę w Zakładzie Promowania Kształcenia  Zawodowego we Frankfurcie nad Odrą ( Niemcy) – www.bfw-bb.de.  
Terminy odbywania praktyk:

technik budownictwa od 03 do 23 listopada 2019r. 

Staż jest w całości finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu POWER, dlatego żaden z uczestników nie ponosi jakichkolwiek kosztów związanych z podróżą, zakwaterowaniem, szkoleniem i ubezpieczeniem. Uczniowie poprzez uczestnictwo w stażu/praktyce zdobędą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje niezbędne w kolejnych etapach drogi zawodowej.  Każdy uczestnik stażu otrzyma Europejski Certyfikat Europass, potwierdzający zdobyte kwalifikacje. Uczestnicy stażu zostaną ubezpieczeni i zostanie im zapewniona 24-godzinna opieka podczas podróży i w miejscu odbywania stażu. Przewidywana liczba uczestników praktyki w Niemczech wynosi 12 osób na jeden trzytygodniowy cykl szkoleniowy. 

Zgłoszenia przyjmowane będą w sekretariacie szkoły lub u koordynatora projektu.

Pobierz regulamin kryteriów naboru i zasad rekrutacji do projektu POWER: regulamindeklaracja uczestnictwa (formularz prosimy drukować dwustronnie).