POWER - Staże zagraniczne naszych uczniów w Hiszpanii

W dniach 02.03.2020 - 17.03.2020 nasi uczniowie odbywali staże w Maladze w Hiszpanii. Grupa 14 uczniów reprezentujących 4 zawody (technik logistyk, ekonomista, informatyk, technolog żywności) pod opieką 2 nauczycieli zdobyła doświadczenie zawodowe oraz szereg kompetencji, które pomogą im w odnoszeniu sukcesów w przyszłej karierze zawodowej.