Potyczki matematycznae

W środę tj. 14 marca w świetlicy szkolnej reprezentacje klas drugich brały udział w POTYCZKACH MATEMATYCZNYCH. Każda z dużyn miała do rozwiązania 7 zadań, sprawdzających wiedzę matematyczną jak i umiejętność logicznego myślenia.
Rywalizacja była zacięta. Panowała miła, twórcza atmosfera. Najlepiej  radzono sobie z zadaniami rachunkowymi, nieco gorzej wychodziły rebusy czy zagadki matematyczne. Najlepsza okazała się klasa 2TI, zaraz za nią klasa 2p1 i 2e. Każda zwycięska klasa otrzymała nagrodę pieniężna w wysokości 100 zł, a reprezentacje klas nagrody rzeczowe.
Zwycięzcom gratulujemy!!!