Terminy egzaminów poprawkowych

Poprawkowe egzaminy maturalne pisemne i ustne odbędą się 20 sierpnia 2019 roku (wtorek) o godzinie 9:00. Numery sal, w których odbywać się będą egzaminy zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń.

Poprawkowe egzaminy promocyjne pisemne i ustne odbędą się 26 sierpnia 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 8:00. Numery sal, w których odbywać się będą egzaminy zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń.