Plan lekcji


3M
Obowiązuje od 4 maja 2020.
Poprzednia wersja planu

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 wf-1/2 #w4c
wf-2/2 #w4d
       
1 8:00- 8:45 wf-1/2 #w4c
wf-2/2 #w4d
r_matematyka WO 313 M3J3 PPUSM/m-1/2 PO 141
M3J3 PPUSM/m-2/2 Kz 150
religia ML 120 j.niemiecki-2/2 #n2r 302
2 8:50- 9:35 j.polski BK 203 j.angielski-1/2 #a2p 307
j.niemiecki-2/2 #n2p
M3J3 PPUSM/m-1/2 PO 141
M3J3 PPUSM/m-2/2 Kz 150
u_hist.i sp. MB 217 M3J3 PPUSM/m-1/2 PO 141
M3J3 PPUSM/m-2/2 Kz 150
3 9:45-10:30 j.polski BK 203 M3J1 OUSM/m-1/2 PO 141
M3J2 TDTUS/m-2/2 KA 140
matematyka WO 313 j.polski BK 203 M3J3 PPUSM/m-1/2 PO 141
M3J3 PPUSM/m-2/2 Kz 150
4 10:45-11:30 M1J3 Ja.b.m.-1/2 PW 306m
M2J4 RUSM/m-2/2 WS 150
M3J1 OUSM/m-1/2 PO 141
M3J2 TDTUS/m-2/2 KA 140
matematyka WO 313 matematyka WO 313 M3J3 PPUSM/m-1/2 PO 141
M3J3 PPUSM/m-2/2 Kz 150
5 11:35-12:20 M1J3 Ja.b.m.-1/2 PW 306m
M2J4 RUSM/m-2/2 WS 150
M3J2 TDTUS/m-1/2 KA 140
M3J1 OUSM/m-2/2 WS 141
M2J4 RUSM/m-1/2 WS 141
M1J3 Ja.b.m.-2/2 PW 306m
wf-1/2 #w4c
wf-2/2 #w4d
M3J1 OUSM/m-1/2 PO 141
M3J2 TDTUS/m-2/2 KA 140
6 12:30-13:15 zaj. wych. WS 150 M3J2 TDTUS/m-1/2 KA 140
M3J1 OUSM/m-2/2 WS 141
M2J4 RUSM/m-1/2 WS 141
M1J3 Ja.b.m.-2/2 PW 306m
M3J2 TDTUS/m-1/2 KA 140
M3J1 OUSM/m-2/2 WS 141
M3J1 OUSM/m-1/2 PO 141
M3J2 TDTUS/m-2/2 KA 140
7 13:25-14:10   r_fizyka GD 316   M3J2 TDTUS/m-1/2 KA 140
M3J1 OUSM/m-2/2 WS 141
j.angielski-1/2 #a2r
j.niemiecki-2/2 #n2r 302
8 14:15-15:00       j.angielski-1/2 #a2p 307
j.niemiecki-2/2 #n2p
j.angielski-1/2 #a2r
Wersja do druku


wygenerowano za pomocą programu Plan lekcji Optivum firmy VULCAN