Pedagog

                                                            „Nie porzucaj nadzieje,
                                                         Jakoć się kolwiek dzieje:
                                                Bo nie już słońce ostatnie zachodzi,
                                           A po złej chwili piękny dzień przychodzi.”
                                                                          JAN KO
CHANOWSKI

 


 

pedaog szkolny -  Monika Kubala – Matuszewska

kontakt: pedagogszkolnyzsz@os.pl

pokój 213 - pierwsze piętro


 

Przyjdź do pedagoga szkolnego, gdy:

  1. Chciałbyś z kimś porozmawiać
  2. Masz problemy i nie potrafisz sobie z nimi poradzić
  3. Masz trudności w uczeniu się, z utrzymaniem koncentracji
  4. Znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
  5. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić
  6. Chciałbyś pomagać innym

ZWRÓĆ SIĘ DO PEDAGOGA W KAŻDEJ SYTUACJI, JEŚLI TYLKO POTRZEBUJESZ WSPARCIA !

 


Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2020 - 2021

 

 W okresie zdalnego nauczania konsultacje z pedagogiem szkolnym odbywać się będą po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub przez dziennik Librus. 

 


POLECAM:

 

tag: