I edycja Ogólnopolskiego Turnieju Kucharskiego

25 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Przetwórstwa Spożywczego w Poznaniu odbyła się I edycja Ogólnopolskiego Turnieju Kucharskiego pod patronatem Poznańskiego Klubu Biesiadników. Szkołę reprezentowały uczennice klasy 2kp Aleksandra Lepka oraz Joanna Szczepaniak. Tematem przewodnim był: „Schab w asyście warzyw”. Turniej adresowany był do uczniów kształcących się w zawodzie kucharz. O tytuł najlepszego walczyły 2-osobowe zespoły, które rywalizowały ze sobą w trzech etapach. Pierwszy etap obejmował quiz, podczas którego uczestnicy odpowiadali na 5 wylosowanych przez siebie pytań z zakresu charakterystyki towaroznawczej mięsa zwierząt rzeźnych oraz jego zastosowania w technice kulinarnej. W drugim etapie zespoły zmagały się z trzema ćwiczeniami praktycznymi z wiedzy ogólnozawodowej. Ostatni etap natomiast polegał na wykonaniu potrawy konkursowej z wykorzystaniem schabu. Nasze uczennice zaprezentowały się bardzo dobrze, wykazały się ogromną wiedzą oraz dobrym przygotowaniem praktycznym co w rezultacie pozwoliło zająć im wysoką pozycję. Następna edycja adresowana będzie do uczniów 3 klas szkół zawodowych w całym kraju i poprzedzą ją eliminacje. Wysoki poziom oraz charakter turnieju daje uczestnikom możliwość pokazania swoich umiejętności teoretycznych i praktycznych, a także szansę na zaprezentowanie się przed przedstawicielami cechów, uznanych restauracji, krytyków kulinarnych, oraz wiodących firm branży spożywczej zasiadających w jury konkursu, co w znacznym stopniu może wpłynąć na rozwój kariery zawodowej.