Ogloszenia pedagoga

ISKIERKA październikowo - listopadowa

ISKIERKA PAŹDZIERNIKOWO - LISTOPADOWA

Zadania dla klas:

*   tablo klasy

przykładowe tablo - retro

- format A4 lub A3

- technika dowolna

Stypendium szkolne dla uczniów z gminy Wolsztyn

  1. Zgodnie z art. 90n ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty termin złożenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego upływa z dniem 15 września 2015 roku tj. wtorek);
  2. Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania stypendium szkolnego pozostaje bez zmian i wynosi 456 zł netto na jednego członka rodziny;
  3. Wnioskodawca (rodzic lub pełnoletni uczeń) chcąc ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego musi złożyć wypełniony wniosek i dołączyć następujące załączniki:

Wyprawka szkolna 2015/2016

W ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna”, uprzejmie informuję, że można się ubiegać o dofinansowanie dotyczące  zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym do kształcenia specjalnego, podręczników do kształcenia zawodowego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Dofinansowanie obejmie uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 dla klas:

Czerwcowa iskierka - PLAN

ISKIERKA CZERWCOWA

HASŁO MIESIĄCA: „Wakacje tuż, tuż”

Zadanie dla klas: Jedna klasa - jeden fant (zbiórka do 19.06)

Konkurs indywidualny - „LATO, SŁOŃCE, WAKACJE”

Prześlij zdjęcie na w/w temat na pocztę pedagoga szkolnego do dnia 20.06.2015r.

Zadanie dla klas: przygotujcie plakat: BEZPIECZNE WAKACJE (do dnia 20.06.2015r.)

POD KONIEC ROKU NASTĄPI PODSUMOWANIE ISKIEREK I WYŁONIENIE 3 KLAS - ISKIEREK ROKU

 

Klikaj i pomagaj !!! ciąg dalszy

Wejdź na stronkę http://www.poomoc.pl/ i zacznij klikać!!!

W ten sposób też pomagasz!!!

Laureatki konkursu "Bezpieczeństwo żywności"

Dnia 07.05.2015r. zostały wręczone przez przedstawicieli Sanepidu nagrody laureatkom konkursu "Bezpieczeństwo żywności".

I miejsce zajęła DARIA WALKOWIAK z kl. 3EH,

II miejsce PAULINA MŁYNKOWIAK z kl. 1f.

Serdeczne gratuluję!yes

 

 

Apel o pomoc - KLIKAJ I POMAGAJ

Przyszła na świat i już ją bolało. Nie rączka, nie nóżka - bolało ją wszystko. Jakby ktoś cały czas polewał ją wrzącą wodą. Pamiętam ten grymas twarzy kilka sekund po urodzeniu...

Więcej na: www.dobryklik.pl

 

KLIKAJ I POMAGAJ!!!

Bezpieczeństwo żywności - konkurs na plakat - PRZYPOMNIENIE

PRACE SKŁADAMY DO 14.04.2015r. sala 213

 

REGULAMIN KONKURSU

Postanowienia ogólne:

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy – PLAKATU, dotyczącego hasła Światowego Dnia Zdrowia, skierowanego do ogółu społeczeństwa.

Organizator konkursu:

KONKURS - PLAKAT - BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

Tematem dominującym Światowego Dnia Zdrowia w 2015 roku będzie „Bezpieczeństwo Żywności”.

Z tej okazji Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Wolsztynie pod patronatem Starostwa Powiatowego w Wolsztynie zorganizowała konkurs plastyczny związany z tegorocznym hasłem Światowego Dnia Zdrowia. Działania  kierowane są do uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wolsztyński.

REGULAMIN KONKURSU

*Postanowienia ogólne:

Grupa PaT 24.03.2015r.

Spotkanie grupy PaT odbędzie się w WDK - 24.03.2015r. o godz. 16.00

Świąteczna zbiórka żywności i środków czystości

Ogłaszam świąteczną zbiórkę żywności i środków czystości, która odbędzie się w dniach 23.03 - 31.03. 2015r.

Zebrane produkty proszę przynosić do sali 213.

Dary zostaną przekazane do wolsztyńskiej parafii NMP.

 Z GÓRY DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM DARCZYŃCOMsmiley

 

 

Zakwalifikowani do wolsztyńskiej grupy PaT

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego 12 marca 2015r. castingu - do wolsztyńskiej grupy PaT zakwalifikowali się:

1. AMANDA JÓŹWIAK 1BL

2. IZABELA JAKUBOWSKA 2EH

3. ANGELIKA MALCHER 1f

4. BARTOSZ MROZKOWIAK 2I

5. PATRYK NITSCHE 2I

6. WOJCIECH PRZYBYŁA 2I

7. KABARET PAPUGA

GRATULUJĘ !

NAJBLIŻSZE SPOTKANIE W ŚRODĘ 18.03.2015r. - godz. 16.00 (WDK)

Marcowa iskierka - plan

HASŁO MIESIĄCA:
”Wraz z wiosną budzimy się do życia”

„Rozkwitamy w swoich planach, marzeniach itp.”

„Rozpoczynamy wiosenne porządki  w życiu i otoczeniu”

W planie:

1. zadanie dla klas

Ułóżcie hasło na powitanie wiosny - termin składania prac: 13 marca

2. konkurs indywidualny

„Zaprezentuj jeden  z Twoich wierszy” z okazji Międzynarodowego Dnia Poezji

 - termin składania prac: do 19 marca

3. zadanie dla klas

Wolontariat w wolsztyńskim DK

UWAGA!

Wolontariat w Wolsztyńskim Domu Kultury.

Spotkanie  odbędzie się 10.02.2015r o godzinie 16.00 w sali WDK.

Celem wolontariatu jest aktywne uczestnictwo w imprezach kulturalnych organizowanych przez Wolsztyński Dom Kultury jak również rozwój osobisty wolontariuszy poprzez możliwość realizacji własnych pomysłów związanych z pracą wolontariacką. 

Szczegółowe informacje zostaną przedstawione osobom zainteresowanym za wtorkowym spotkaniu.

 

 

Strony

Subscribe to RSS - Ogloszenia pedagoga