Ogloszenia pedagoga

Nabór do Szkolnego Koła Wolontariatu

Wszyscy uczniowie zainteresowani udziałem w pracach SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU "SŁOŃCE" proszeni są o kontakt z pedagogiem szkolnym - pokój 111.

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego - termin w szkole do 24 września

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchacze i studenci zamieszkujący na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

Informacje dla osób ubiegających się o stypendium szkolne - termin do 15 września

Stypendium szkolne może być przeznaczone wyłącznie na cele edukacyjne.
Stypendium jest udzielane z zasadzie w formie niepieniężnej, tzn.:
·         refundacja kosztów na cele edukacyjne na podstawie faktur lub rachunków,
·         pokrycie kosztów udziału w nadobowiązkowych zajęciach edukacyjnych,
·         pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza Lublinem.
Istnieje możliwość przyznania stypendium w kilku formach jednocześnie

Wyprawka szkolna - ważne

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom rozpoczynajacym nauke w roku szkolnym 2012/2013 :
*w klasach I szkoły ponadgimnazjalnej (zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum)
 
 

Strony

Subscribe to RSS - Ogloszenia pedagoga