Ogloszenia pedagoga

Teleporady, telerozmowy i konsultacje

Zapraszam wszystkie zainteresowane osoby na konsultacje indywidualne, tzw. teleporady czy telerozmowy. Przed odbyciem wideospotkania proszę o kontakt w celu ustalenia dogodnego terminu rozmowy. Istnieje również  możliwość odbycia rozmowy w szkole także po wcześniejszym uzgodnieniu.

Zapraszam również na FP (https://www.facebook.com/Strefa-pedagoga-szkolnego-101411898455436)

Stypendium i zasiłek szkolny na terenie Gminy Wolsztyn

Stypendia i zasiłki szkolne przyznawane są zamieszkałym na terenie miasta i gminy Wolsztyn uczniom...

Z okazji Dnia Chłopaka...

Z okazji Dnia Chłopaka

Daję Ci dzisiaj swoje życzenia.

Niech się Twe życie na lepsze zmienia!

Wielu przyjaciół, mnóstwo miłości,

Ludzkiej przyjaźni i życzliwości.

Wyprawka szkolna 2020 - rozliczenie

ROZLICZENIE ZAKUPU

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, lub opiekunów (opiekuna) ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Drodzy uczniowie klas pierwszych

Pragniemy serdecznie Was powitać w murach naszej szkoły. Pamiętajcie, że jest to ważny dzień, tym bardziej, że rozpoczynacie naukę w nowej szkole. Warto go upamiętnić ubierając się stosownie do sytuacji. Zalecamy zabranie ze sobą masek ochronnych. Zadbajcie...

Konkurs pedagoga szkolnego

KONKURS PEDAGOGA SZKOLNEGO przy użyciu KART MILOWYCH, czyli taki milowy klasyk :) który rozwija wyobraźnię i kompetencje językowe.

Prośba pedagoga szkolnego

Mimo różnic w podejściu do istniejącej sytuacji, warto zachować rozwagę !

Wyniki loterii fantowej

Uwaga !!!

Poniżej podajemy wyniki losowania loterii fantowej. Nagrody do odebrania u doradcy zawodowego - p. Agaty Leśnik - sala 314 zaraz po feriach. Prosimy o zachowanie losów. Na tej podstawie będą wydawane nagrody. W przypadku, kiedy fant nie zostanie odebrany nastąpi ponowne losowanie. Proszę o zachowanie wszystkich losów.

 

NUMER NAGRODY

NUMER WYGRANEGO LOSU

1

0672

2

0117

3

0186

4

039

5

W RYTMIE KARNAWAŁU 23.01.2020r.

PLAN DNIA:
1. Taneczna przerwa - GODZ.10. 30
2. Pokaz taneczny połączony z prezentacją karnawałowych fryzur - GODZ. 12.30

Grafik udziału młodzieży w programie „W rytmie karnawału” - czwartek - 23.01.2020r.  - godz. 12.30 - aula

Dzień życzliwości 21.11.2019r.

NIE PROŚ ŚWIATA, ABY ZMIENIŁ SIĘ NA LEPSZE, TO TY ZMIEŃ SIĘ PIERWSZY
A de MELLO
Bibliotekarki, doradca zawodowy i pedagog szkolny zapraszają na obchody
DNIA ŻYCZLIWOŚCI (21.11.2019 - czwartek). 
Z tej okazji chcemy Wam zaproponować następujące działania:

Nakręceni na ...

Uwaga. Ten rok będzie wyzwaniem dla nas wszystkich i będzie przebiegał pod hasłem: Nakręceni na... Pierwsze zadanie dla klas w roku szkolnym 2019/2020...

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym

Samorząd Województwa Wielkopolskiego za pośrednictwem Departamentu Edukacji i Nauki w roku szkolnym i akademickim 2019/2020 nadal będzie realizował program stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych i studentów uczelni publicznych zameldowanych na terenie województwa wielkopolskiego zgodnie z zapisami „Regulaminu udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego” podjętego Uchwalą Nr XXXVI/715/13 z 22 lipca 2013 r.

Wyprawka szkolna - dla uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym

Celem Rządowego programu „Wyprawka szkolna” jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, kształcenia specjalnego, kształcenia w zawodach, oraz materiały edukacyjne do kształcenia ogólnego i zawodowego zostanie udzielona uczniom, którzy...

Strony

Subscribe to RSS - Ogloszenia pedagoga