Ogloszenia pedagoga

Konkurs pedagoga szkolnego

KONKURS PEDAGOGA SZKOLNEGO przy użyciu KART MILOWYCH, czyli taki milowy klasyk :) który rozwija wyobraźnię i kompetencje językowe.

Prośba pedagoga szkolnego

Mimo różnic w podejściu do istniejącej sytuacji, warto zachować rozwagę !

Wyniki loterii fantowej

Uwaga !!!

Poniżej podajemy wyniki losowania loterii fantowej. Nagrody do odebrania u doradcy zawodowego - p. Agaty Leśnik - sala 314 zaraz po feriach. Prosimy o zachowanie losów. Na tej podstawie będą wydawane nagrody. W przypadku, kiedy fant nie zostanie odebrany nastąpi ponowne losowanie. Proszę o zachowanie wszystkich losów.

 

NUMER NAGRODY

NUMER WYGRANEGO LOSU

1

0672

2

0117

3

0186

4

039

5

W RYTMIE KARNAWAŁU 23.01.2020r.

PLAN DNIA:
1. Taneczna przerwa - GODZ.10. 30
2. Pokaz taneczny połączony z prezentacją karnawałowych fryzur - GODZ. 12.30

Grafik udziału młodzieży w programie „W rytmie karnawału” - czwartek - 23.01.2020r.  - godz. 12.30 - aula

Dzień życzliwości 21.11.2019r.

NIE PROŚ ŚWIATA, ABY ZMIENIŁ SIĘ NA LEPSZE, TO TY ZMIEŃ SIĘ PIERWSZY
A de MELLO
Bibliotekarki, doradca zawodowy i pedagog szkolny zapraszają na obchody
DNIA ŻYCZLIWOŚCI (21.11.2019 - czwartek). 
Z tej okazji chcemy Wam zaproponować następujące działania:

Nakręceni na ...

Uwaga. Ten rok będzie wyzwaniem dla nas wszystkich i będzie przebiegał pod hasłem: Nakręceni na... Pierwsze zadanie dla klas w roku szkolnym 2019/2020...

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym

Samorząd Województwa Wielkopolskiego za pośrednictwem Departamentu Edukacji i Nauki w roku szkolnym i akademickim 2019/2020 nadal będzie realizował program stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych i studentów uczelni publicznych zameldowanych na terenie województwa wielkopolskiego zgodnie z zapisami „Regulaminu udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego” podjętego Uchwalą Nr XXXVI/715/13 z 22 lipca 2013 r.

Wyprawka szkolna - dla uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym

Celem Rządowego programu „Wyprawka szkolna” jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, kształcenia specjalnego, kształcenia w zawodach, oraz materiały edukacyjne do kształcenia ogólnego i zawodowego zostanie udzielona uczniom, którzy...

Warsztaty plastyczne

Serdecznie zapraszamy uczniów posiadających zdolności krawieckie (czyt. manualne) na warsztaty plastyczne, których celem będzie przygotowanie maskotki na aukcję na rzecz 5 - letniego Stasia chorującego na obniżone napięcie mięśniowe. Warsztaty odbędą się 30 maja 2019r. w auli ZSZ w godz. 8:50 - 11:25.

Ocena potrzeb rozwojowych ludzi młodych

OCENA POTRZEB ROZWOJOWYCH LUDZI MŁODYCH
(uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów) w kontekście prac nad nową Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego.

DZIAŁANIE kontra WAGARY

21.03.2019r. - DZIAŁANIE kontra WAGARY

PLAN DNIA:

14.02.2019r. - obchody MPŻ

Obchody  MPŻ 2019

Miłość/Przyjaźń /Życzliwość

14.02.2019r.- czwartek

Zgłoszenia przyjmujemy do 11.02.2019r.

1.Pierwsza lekcja

Zaproszenie na spektakl - OPOWIEŚĆ WIGILIJNA

Zapraszamy na spektakl - OPOWIEŚĆ WIGILIJNA.

miejsce  - aula ZSZ

data - 17.12.2018r. (poniedziałek)

godzina - 18.00

Grudniowa iskierka

GRUDNIOWA ISKIERKA DO 19 GRUDNIA

PRZYGOTUJ PACZKĘ DLA ZWIERZAKA

Strony

Subscribe to RSS - Ogloszenia pedagoga