Nowe wyposażenie dla mechatroników i informatyków

W ostatnich tygodniach zakupiliśmy nowe wyposażenie do nauki w zawodach technicznych w ZSZ.

Technicy mechatronicy wykorzystywać będą nowe stanowiska do montażu mechatronicznych układów pneumatycznych, również sterowanych numerycznie (zawory pneumatyczne, zawory elektryczne, urządzenia wykonawcze,...) Pracownia montażu sprzętu komputerowego wykorzystywana w zawodzie technik informatyk doposażona została o nowe podzespoły do rekonfiguracji komputerów i narzędzia do diagnostyki.