"Godność, Wolność, Niepodległość"

Od początku roku szkolnego nasza szkoła uczestniczy w rządowym programie wieloletnim „Niepodległa” na lata 2017 – 2021. W ramach tego przedsięwzięcia realizujemy Program Edukacyjny „Godność, Wolność, Niepodległość”, na który nasza szkoła uzyskała dotację od Ministra Edukacji Narodowej.....

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.) udostępnia informację: "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane"...

KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ "ŚPIEWAJMY NIEPODLEGŁEJ"

 W piątek 5 października br. w Zespole Szkół Zawodowych odbył się Konkurs Pieśni Patriotycznej pt. Śpiewajmy Niepodległej. Jest to jeden z elementów Projektu Edukacyjnego Godność, Wolność, Niepodległość, związanego z obchodami 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę...

Odznaka Jakości dla ZSZ za projekt e-Twinning

Z radością informuję, że przyznano szkole Odznakę Jakości za projekt „Our area and traditional recipes served hot and fresh .... Enjoy our meal!!! KOJ (Krajowa Odznaka Jakości) to wyróżnienie za naszą całoroczną pracę i zaangażowanie w międzynarodowym projekcie e-Twinning, w którym wykazaliśmy się owocną współpracą, innowacyjnością w dziedzinie technologii komunikacyjnej i znajomością języka angielskiego.

Podsumowanie akcji krwiodawstwa

W dniu 18 września w ZSZ Wolsztyn miała miejsce akcja poboru krwi i próbek krwi w celu rejestracji w Krajowym Rejestrze Dawców Szpiku.
Pełnoletni uczniowie naszej szkoły po raz kolejny potwierdzili, że....

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.) udostępnia informację o wyborze oferty z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą...

"Wolni i suwerenni. Pokolenie wolności."

W poniedziałek, 17 września 2018 r. gościliśmy na spotkaniu w szkolnej auli profesora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dr. hab. Grzegorza Łęcickiego. Pan profesor przyjechał do Wolsztyna...

Laureat Lubuskiego Konkursu Literackiego

We wtorek 18 września 2018 r. odbył się finał trzeciej edycji Lubuskiego Konkursu Literackiego, który miał miejsce na Uniwersytecie Zielonogórskim. Wśród laureatów znalazł się również uczeń naszego technikum - Tymoteusz Łysiak z klasy 4 BL z opowiadaniem...

Rozpoczęcie zajęć w Liceum dla Dorosłych

Zajęcia w Liceum dla Dorosłych rozpoczynają się w piątek 21 września 2018 roku o godzinie16.00 

Informacja z otwarcia ofert

Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie informuje, że w dniu 18.09.2018 r. o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

Narodowe Czytanie

Narodowe Czytanie to ogólnopolska akcja publicznego czytania wybitnych polskich dzieł literackich. Organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 r. Została zainicjowana wspólną lekturą...

Strony

Subscribe to ZSZ Wolsztyn RSS