Wytyczne GIS, MZ i MEN dotyczące egzaminów

Prosimy o zapoznanie sie z wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Rekrutacja 2020/2021

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia i klas wstępnych, zostaną określone przez Ministra Edukacji Narodowej i podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej ministerstwa.

Komunikat Cechu Rzemiosł Różnych w Wolsztynie

Do 24 maja 2020 przedłuża się okres zwolnienia młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego  od obowiązku świadczenia pracy. Podstawa prawna...

Podziękowania pedagoga szkolnego dla maturzystów

Wczoraj po raz ostatni miał zadźwięczeć dzwonek. Jednak okoliczności sprawiły, że tak się nie stało. Może kiedyś w bardziej sprzyjających warunkach maturzyści doczekają się uroczystego zakończenia swojej pracy w naszej szkole. Łza się w oku kręci i żal, że teraz jest to niemożliwe. A nam dzisiaj pozostają słowa

Spostrzeżenia pedagoga szkolnego poparte analizą badań ankietowych

Na początek pragnę podziękować wszystkim tym uczniom, którzy podziękowali mi za dotychczasowe działania. Jestem bardzo wdzięczna za te słowa pokrzepienia i wsparcia. Tych, którzy mają wobec mnie oczekiwania zapraszam do kontaktu przez Librusa lub przez Messengera. Wiele pozyskanych informacji pobudziło mnie do refleksji i pewnych przemyśleń. Nie zawsze z wszystkim  mogę zgodzić jako osoba,  której zadaniem jest wysłuchanie kilku stron.

Spostrzeżenia pedagoga szkolnego poparte analizą badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów i nauczycieli w dniach 02.04 – 07.04. 2020r.

Konkurs pedagoga szkolnego

KONKURS PEDAGOGA SZKOLNEGO przy użyciu KART MILOWYCH, czyli taki milowy klasyk :) który rozwija wyobraźnię i kompetencje językowe.

Bieg „Tropem Wilczym”

Tropem Wilczym - biegDnia 1 marca 2020r. uczniowie i nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli już po raz trzeci w biegu „Tropem Wilczym”. W tym patriotyczno – sportowym wydarzeniu startowało 141 biegaczy. Bieg odbywał się w parku miejskim w Wolsztynie na dwóch dystansach 1963 m i 5 km. Po biegu każdy z uczestników...

Komunikat Związku Rzemiosła Polskiego

Związek Rzemiosła Polskiego przygotował informację „WYJĄTKOWE POSTĘPOWANIE WOBEC MŁODOCIANYCH  PRACOWNIKÓW  W OKRESIE PANDEMII”. W opracowaniu podnieśiono kwestie, które najczęściej  zgłaszano w ostatnich dniach...

Epidemia koronawirusa a lęki

Epidemia koronawirusa dla uczniów podatnych na lęki czy zmagających się z zaburzeniami lękowymi, depresją, itd. może być wyjątkowo trudnym doświadczeniem.  W wyniku zaistnienia dotąd nieznanej sytuacji mogą pojawić się różnego rodzaju napięcia, obawy i „czarne myśli”. A zaburzenia lękowe mogą się nasilać. W miarę

Zostań w domu

Za nami ponad tydzień, kiedy podjęto decyzję o zamknięciu szkół. Jak nam minął? Pewnie każdemu inaczej w zależności od miejsca zamieszkania, nastawienia czy innych czynników. Musimy jednak pamiętać, że ten nowy czas w naszym życiu może...

Komunikat MEN nt. terminu kształcenia na odległość

Wobec wzrastającej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 na terenie naszego kraju Minister Edukacji Narodowej wprowadził czasowe ograniczanie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych (początkowo na okres od 11 do 25 marca 2020 roku z późniejszym jego wydłużeniem na okres od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r.).

Realizacja procesu kształcenia w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. odbywać się będzie w zmienionych warunkach organizacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań o których mowa w rozporządzeniu z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 (Dz.U. z 2020 r. poz.493).

Komunikat dyrektora

Kształcenie na odległość w dniach od 25 marca 2020 roku jest realizowane z wykorzystaniem dziennika elektronicznego.

Komunikat

W związku z pandemią koronawirusa zajęcia dla kursów  we Wschowie dokształcających z planowanego terminu 16.03.20r-10.04.20r będą się odbywały online w terminie od 30.03.20r do 17.04.20r.

Strony

Subscribe to ZSZ Wolsztyn RSS