Lista podręczników

Lista podręczników dla klas pierwszych obowiązujących w naszej szkole w roku szkolnym 2020/2021

Odbiór wyników egzaminów maturalnych

Świadectwa dojrzałości i wyniki egzaminu maturalnego absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych będą wydawane w szkole od 12.08.2020 (środa) w godzinach 8.30 – 10.30 oraz 13.00 – 15.00. W dniu 11 sierpnia wyniki egzaminu maturalnego można sprawdzić na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu  uczniowie.oke.poznan.pl.

Pracownicy młodociani

Informujemy, że od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.
 
Oznacza to, że uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek od najbliższego poniedziałku, tj. od 29 czerwca br., realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 

Drogi absolwencie szkoły podstawowej!

Jeżeli wysyłasz podanie o przyjęcie do naszej szkoły drogą elektroniczną to 2 zdjęcia i  kserokopię aktu urodzenia ( oryginał do wglądu) dostarcz osobiście wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej, najpóźniej do 10 lipca 2020 r.

12 miejsce naszej szkoły w Wielkopolsce we współzawodnictwie sportowym!!!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż nasza szkoła zajęła wysokie 12 miejsce wśród 271 sklasyfikowanych szkół z całego województwa wielkopolskiego.Wymagało to dużego zaangażowania i poświęcenia ze strony wszystkich zawodników, którzy reprezentowali nas na szczeblu powiatowym, rejonowym i wojewódzkim. Wszystkim reprezentantom razem, i każdemu z osobna, DZIĘKUJEMY za serducho, walkę do samego końca. Mamy nadzieję, do zobaczenia we wrześniu na sportowych parkietach, boiskach i stadionach!!!

Bezpieczne wakacje 2020

Koniec roku zbliża się wielkimi krokami, dlatego już dzisiaj chciałabym Wam podziękować za ten rok, który niewątpliwie nie należał do łatwych. Mam nadzieję, że po wakacjach uda się nam wrócić do normalności szkolnej. Ładujcie swoje akumulatory, wypoczywajcie i dobrze się bawcie - Wy drodzy uczniowie i Wasi rodzice/opiekunowie oraz Wy moje koleżanki z pracy. Zapraszam do obejrzenia krótkiej...

Wakacje 2020 zagranicą będą możliwe pomimo pandemii koronawirusa? Sprawdziliśmy, jakie są szanse na spędzenie tegorocznego urlopu w Grecji, Chorwacji,

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

W dniu 8 czerwca 2020 r. nasza Szkoła otrzymała 17 zestawów komputerów przeznaczonych na nauczanie zdalne. Dyrektor Szkoły Ireneusz Rajman odebrał komputery z rąk Starosty Wolsztyńskiego Jacka Skrobisza pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Komunikat Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu

Uczniowie trzecich klas mogą wrócić do firm. Uczniowie klas pierwszych i drugich są ustawowo zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy do 28 czerwca 2020 roku.

Zwolnienie pracowników młodocianych z obowiązku świadczenia pracy do 7 czerwca 2020

W związku z pojawiającym się pytaniami  w sprawie zwolnień z obowiązku świadczenia pracy, w nawiązaniu do konferencji Ministerstwa Rozwoju informujemy:
USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w Art. 15f. określa iż: w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia...

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021

TERMINARZ REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WOLSZTYNIE
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem...

Wytyczne GIS, MZ i MEN dotyczące egzaminów

Prosimy o zapoznanie sie z wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Rekrutacja 2020/2021

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia i klas wstępnych, zostaną określone przez Ministra Edukacji Narodowej i podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej ministerstwa.

Strony

Subscribe to ZSZ Wolsztyn RSS