Wyprawka szkolna - ważne

* oraz uczniom, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dla uczniów słabowidzacych, niesłyszacych, z upośledzeniem w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosptrawność wymieniona wyżej.
 
Informacji udziala p. H. Kaczmarek - z księgowości (wnioski do pobrania) i pedagog szkolny - p. 111