Zawiadomienie o wyborze oferty

Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.) udostępnia informację o wyborze oferty z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą "Przebudowa powierzchni boiska szkolnego oraz terenu wokół wraz z odwodnieniem w Zespole Szkół Zawodowych". 

 

Zobacz szczegóły