Żywieniowcy z ZSZ w Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych

Dnia 02-03-2018 odbyła się wycieczka dydaktyczna z grupą technologów żywności (klasa 3 HT) do Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku pod Sulechowem (www.loiiwa.com.pl) celem wycieczki było zapoznanie się z metodami produkcji oraz analizy produktów spożywczych. Dodatkowo grupa mogła skorzystać z laboratorium Uniwersytetu Zielonogórskiego w Kalsku w celu wykonania ćwiczenia „badanie kwasowości produktów spożywczych” metodą „miareczkowania”   związanego z analizą produktów spożywczych.

 

 

Uczennice klasy 3HT przygotowują się do wykonania ćwiczenia.

Klaudia Surma (na zdjęciu) uzupełnia biuretę 1% NaOh

Angelika Adam oraz Liliana Marek dodają krople „fenoloftaleiny” która zabarwi cały roztwór na różowo

Magdalena Stachowiak miareczkuje roztwór do uzyskania różowej barwy

Klaudia Surma z Dorotą Przybyła przy pomocy pipety odmierzają potrzebną ilość substancji (sok z cytryny) potrzebną do badania

Dorota Przybyła miareczkuje wyżej widzimy efekt końcowy zadania zabarwiony na różowo płyn w zlewce przy Paulinie Buła

Galeria: