Spot, slogan, logo, czyli o międzynarodowym żargonie reklamy

W ostatnią środę uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich technikum wzięli udział w interdyscyplinarnej otwartej lekcji pt. Spot, slogan, logo, czyli o międzynarodowym żargonie reklamy. Zajęcia prowadziła Pani Urszula Majdańska-Wachowicz, nauczycielka języka angielskiego, doradca metodyczny z Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Głogowie.

Lekcja pokazała korelację pomiędzy językiem obcym, językiem obcym specjalistycznym, przedmiotami zawodowymi i językiem ojczystym. Celem zajęć była prezentacja specyficznej terminologii z zakresu reklamy i jej praktyczne zastosowanie.

W trakcie warsztatów uczniowie korzystali z aplikacji kahoot.it oraz portalu changefaces, a przy okazji świetnie się bawili. Mamy nadzieję, że to nie ostatnia wizyta Pani Urszuli Majdańskiej-Wachowicz w naszej szkole.