Poszukiwani wolontariusze do organizacji baliku dla dzieci

Poszukujemy wolontariuszy do pomocy przy organizacji baliku dla dzieci (didżeja, animatorów zabaw itp.). Zainteresowanych proszę o kontakt z pedagogiem szkolnym - s. 213. Przewidziany termin realizacji - drugi tydzień lutego.