Stypendia socjalne Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Stypendia socjalne Marszałka Województwa Wielkopolskiego

 

Informujemy o możliwości składania wniosków o stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych, oraz studentów I i II stopnia jednolitych studiów magisterskich uczelni publicznych, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące kryteria:
1. uczą się lub studiują w trybie dziennym.
2. są zameldowane na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.
3. w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia,
4. uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen nie mniejszą niż:
a) 4,21 (uczniowie)
b) 4,01 (słuchacze i studenci)
5. znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – średni miesięczny dochód netto uzyskany  na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczył 650,00 zł netto (a w przypadku, gdy matka/ojciec samotnie wychowuje dziecko 740,00 zł netto) .

Uczniowie zameldowani na stałe w Powiecie Wolsztyńskim mogą składać wnioski                 (z załącznikami)  w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego   w Wolsztynie (II piętro, pokój 202B) w terminie do 25 września 2017r.

Studenci i słuchacze zameldowani na stałe w Powiecie Wolsztyńskim mogą składać wnioski (z załącznikami) w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego    w Wolsztynie (II piętro, pokój 202B) w terminie do 20 października 2017r.

Uczniowie uczęszczający do szkół na terenie Powiatu Wolsztyńskiego, ale nie zameldowani na stałe w Powiecie Wolsztyńskim muszą składać wnioski w swoich starostwach właściwych dla miejsca zameldowania.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji,

tel. : 68 384 56 28