„Poezja przy kawce” - spotkanie poetyckie z p.B.K.Załęską

  W środę 26 kwietnia 2017 roku w czytelni biblioteki szkolnej odbyło się spotkanie poetyckie z udziałem Bogumiły Konstancji Załęskiej. Artystka od 2001 roku opublikowała ponad 150 tomików poezji. Wiersze poetki cieszą się dużym uznaniem i wyzwalają w odbiorcy wiele pozytywnej energii, otwierają na drugiego człowieka. Wiele utworów poetka dedykuje przyjaciołom i najbliższym. Artystka ceni sobie nade wszystko przyjaźń. Lektura wierszy Bogumiły Załęskiej daje możliwość przyjrzenia się w nich jak w zwierciadle, zarówno sobie jak i światu czy bliskim. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele oraz uczniowie, którzy pasjonują się poezją i sami próbują przenieść na papier swoje uczucia i obserwacje otaczającego świata. Była okazja do rozmowy z poetką i zadawania pytań, m.in. o to, jak poetka pisze swoje wiersze, czym się inspiruje. W bibliotece znajdują się tomiki z utworami pani Bogumiły Załęskiej. Zapraszamy do zapoznania się z twórczością poetki. Dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu spotkania p. M.Kubali -Matuszewskiej i p. A.Leśnik.