Podsumowanie ISKIERKI PAŹDZIERNIKOWEJ

W ramach ISKIERKI PAŹDZIERNIKOWEJ klasy przygotowały życzenia na Dzień Edukacji Narodowej i zbierały okulary dla mieszkańców Afryki.

W imieniu nauczycieli i pracowników szkoły składamy serdeczne podziękowania następujacym klasom: 1c, 1ps, 1f, 1BL, 2L1, 2kp, 3f, 3EH i 4EH za przygotowane laurki.

Oddzielne podziękowania przesyłamy klasom: 1c, 2g,2kp,2M,2L1, 3EH, 4EH, które wzięły udział w zbiórce okularów.