aleklasa.pl

Portal aleklasa.pl został stworzony na potrzeby uczniów. Oprócz treści edukacyjnych można tam znaleźć materiały dotyczące kierunków studiów, specyfiki różnych zawodów i potrzebnych do ich wykonywania predyspozycji. A także, gdzie można pracować mając konkretne zainteresowania i zdolności, jak zwiększyć swoją szansę na zmieniającym się rynku pracy, w co inwestować swój czas i wysiłek. http://aleklasa.pl/